Prírodná a prirodzená pomoc pri neplodnosti

Niektoré formy neplodnosti je mozné prekonať prírodnými postupmi.

Východisko a nutná podmienka je aby manželia (obidvaja) absolvovali príslušné lekárske vyšetrenia s výsledkom že niet fyziologickej príčiny neplodnosti.

Následne prírodnými produktami detoxikujeme organizmus a harmonizujeme jeho činnosť. Potom posilníme činnost  pohlavných orgánom muža i ženy.

Súčasne manželov naučíme spoznať obdobia v cykle ženy kedy možno úspešne počať dieťatko. Úspech je pravdepodobný do 3 - 4 mesiacov.

Využiva sa jedine fytoterapia (rastlinné a prírodné výťazky), fyziologické prejavy organizmu a spolupráca manželov. 

Spolupracujeme s Centrom pre rodinu v Žiline o.z.

Kontakt

ecobio - analýza zdravotného stavu (diagnostika skrytých problémov) magnetickým kvantovým rezonátorom
- meranie elektromagnetického smogu
- meranie kvality vody (nie mikrobiologicka)
- fytoterpia,
- fototerapia.
- elektroakupnktúra
diagnostika a prevencia
- bioptron
- produkty JUST, NAHRIN,
ESSENS, PHARMA-FUTURE, ZEPTER
- ekologicky k počatiu ( v spolupráci s Centrom pre rodinu v Žiline)
Tel: 0905 233 386 celkomar@gmail.com